Helicobacter Pylori

Helicobacter Pylori, også kaldet HP, er en bakterie som findes i mavesækken hos cirka 20% af alle danskere. Den er lidt hyppigere med stigende alder, og meget få børn og unge er i dag smittet.

Globalt set findes bakterien hos cirka to tredjedele af hele verdens voksne befolkning. Omkring 15% af dem, som er inficeret med bakterien, får sygdom af bakterien. Der er en sikker sammenhæng imellem HP og;

  • mavesår
  • sår i tolvfingertarmen
  • risiko for kræft i mavesækken (som også kan være lymfekræft)

Sammenhængen med symptomer som brændende svidende fornemmelse i maven (mavekatar), sure opstød, kvalme og lignende er usikker.

Hvem skal undersøges
Du skal undersøges, hvis du lider af følgende;

  • mavesår
  • sår i tolvfingertarmen
  • kræft i mavesækken
  • patienter med forældre eller søskende som har eller har haft kræft i mavesækken

Diagnose
For at kunne stille en diagnose, skal du have foretaget en kikkertundersøgelse (gastroskopi) med vævsprøve fra mavesækken. Denne undersøges for HP. Diagnosen stilles også ved hjælp af en puste- eller afføringsprøve. Specielt yngre patienter uden mistanke om ovenstående diagnoser kan behandles, hvis en pusteprøve er positiv for HP.

Hvis der forud for kikkertundersøgelse eller pusteprøve/afføringsprøve for HP har været givet antibiotika eller syrepumpehæmmende behandling (Pantoprazol, Omeprazol, Esopramazol eller Lanzoprazol eller lignende), skal der holdes pause forud i gerne to uger (mindst syv dage).

Behandling (hos patienter med positiv test for HP)
Hvem: mavesår, sår i tolvfingertarmen, mavesækskræft, tidligere mavesår, Hvis der behandles med NSAID (gigtmedicin), dyspepsi (mavekatar), uforklaret blodmangel.

HP behandles med en medicinsk behandling, der består af to slags antibiotika og syrehæmmende medicin (tabletter Pantoprazol, Omeprazol, Esopramazol eller Lanzoprazol eller lignende). Hvis behandlingen ikke virker, kan behandlingen gentages efter forudgående pause med syrehæmmende medicin, som ellers kan svække behandlingseffekten. Ved gentagen behandlingssvigt har du modstandsdygtig HP. Det kan være nødvendigt at anvende andre kombinationer af antibiotisk behandling.

I meget sjældne tilfælde kan HP ikke behandles. I disse tilfælde kan kontrol-kikkertundersøgelser komme på tale.

 

Kontakt os for en uforpligtende snak

Du kan ringe på tlf. 86 13 08 46 eller skrive en mail på [email protected]